Loading...
Ubezpieczenie transportowe 2017-09-21T10:51:16+00:00

Ubezpieczenie transportowe w Lubartowie, Lublinie, Łęcznej i okolicach

Ubezpieczenie przewożonych towarów w transporcie krajowym i zagranicznym

Ubezpieczenie jest skierowane do wszystkich którzy podejmują ryzyko transportowe. Mogą być to producenci wysyłający towar do odbiorcy, pośrednicy czy importerzy lub eksporterzy. Każdy podmiot w łańcuchu dostaw może skorzystać z tego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie pokrywa koszt usunięcia szkody, ratowania ładunku czy koszty poniesione celem zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. Koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie również są ujęte w ubezpieczeniu.

Umowa ubezpieczeniowa może być podpisana na jeden transport jak i na wszystkie transporty odbywające się w danym okresie.

Ubezpieczenie obejmuje transport własny jak i przewóz zlecony przewoźnikowi z zewnątrz.

W przypadku ubezpieczenia międzynarodowego ubezpieczenie obejmuje wszystkie etapy przewozu wraz z niezbędnymi przeładunkami czy magazynowaniem. Ochrona zawiera transport śródlądowy, morski i lotniczy czy kolejowy.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie pokrywa szkody powstałe na skutek eksplozji, pożaru, wypadku. W ramach zakresu rozszerzonego również pokrywa straty związane ze zmyciem towaru z pokładu, przedostania się wody do miejsca składowania.

Oprócz powyższych klauzul ubezpieczenie obejmuje także klauzule specjalne np. występujące przy transporcie węglowym bądź innych ryzyk np. wojennych czy strajkowych.

Zabezpiecz siebie i swoich kontrahentów przed ryzykiem

Ochrona przewoźników w transporcie krajowym i zagranicznym

Zajmujesz się spedycją? Posiadasz 1 ciężarówkę, która jeździ tylko po Polsce czy całą flotę, która porusza się po całej Europie czy dalej? Wiele sytuacji może mieć miejsce, na które nie masz wpływu. Awaria sprzętu chłodniczego w Twoim samochodzie chłodni, choroba pracownika, nieprzewidzialne sytuacje na drodze. Wszystko może skutkować zbyt późnym dostarczeniem towaru lub nawet jego uszkodzeniem.

Nasze ubezpieczenie da Tobie spokojną głowę a Twoim kontrahentom pewność, że co by się nie stało nie zostaną na lodzie.